Hút hầm cầu kontum 0915327327

Hút Hầm Cầu Bình Định-Gia Lai-Kon Tum 0974.481.481

  Dịch vụ hút hầm cầu kon tumthông tắc cống nghẹt kon tum Dịch Vụ Hút Hầm Cầu Minh Hoàng 0905.306.307

Chúng tôi chuyên hút hầm cầu , biogas, sửa chữa thông tắc cầu cống nghẹt , xây lắp đào hầm mới cho khách hàng .

Có bãi nơi xử lý chất thải có xuất hóa đơn cho khách hàng

Xe hút chuyên dụng bồn 4, 6,8 khối cho khách hàng.Xem thêm:

Bài viết cùng chủ đề: